Om oss

Vår visjon

Vår opplæring er basert på positive innlæringsmetoder.
Harmonisk, aktiv og gjensidig positiv hverdag med hund.

Vi har som mål å lære våre kursdeltakere å etablere en bedre hverdag med sine hunder.

Vi tilpasser opplæringen til den enkelte hundeeier og hund, og målet er at dere skal ha utbytte av hver kurskveld.

Vi ønsker å bidra til at harmonien mellom hundeeier og hund øker, slik at hunden fungerer godt og kan delta i hverdagen, både i hjemmet og i samfunnet.

Vi jobber for at du skal aktivere din hund på en formålstjenlig måte, slik at både du og hunden opplever å løse oppgaver sammen.

Historikk
Hund på landet springer ut fra Hund i Sentrum avd. Østfold, som har vært aktiv i Indre Østfold over flere år.  Vi som startet Hund på landet har drevet Hund i Sentrum avd. Østfold selvstendig, men i noe samarbeid med Hund i Sentrum de siste årene frem til 2015 .

Som en følge av stor fysisk avstand, og fordi vi som jobber i Indre Østfold ønsket å endre våre kurstilbud som en følge av etterspørsel i vårt marked, bestemte vi oss for å gå ut av samarbeidet med Hund i Sentrum i januar 2015. Det var ingen uoverensstemmelser mellom Hund i Sentrum og Hund på landet.

Om oss
Instruktørene i Hund på landet har samarbeidet om hund i mange år. Vår felles interesse er selvfølgelig hund, og da i stor grad sporten lydighet som vi alle konkurrerer innenfor. Vi trener sammen jevnlig, gjerne to til tre ganger per uke, i tillegg til at vi jobber sammen i Hund på landet. Vi har som mål at i vårt treningsfelleskap skal vi bidra til at alle lykkes. Samarbeidet om Hund på landet, og treningsfellesskapet, er også krydret med en god porsjon humoristisk sans.

Kurssted
Vi holder teoridelen av våre kurs i Deltagruppen AS sine lokaler i Myrveien ,Askim.

Kursplassen for den praktiske delen av kursene er på den store plassen foran Myrveien 5, foran Delta Gjenbruk.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@hundpaalandet.no eller 957 95 892 for en hyggelig hundeprat!