Instruktører

Trenings- og undervisningsmetoder

Vi vektlegger positive treningsmetoder, vi praktiserer og underviser ikke ved hjelp av straffemetoder eller negativ påvirkning.

Vi legger vekt på at våre instruktører skal være ydmyke, lydhøre, kunnskapsrike, ha erfaring fra mer enn en hund, samt ha meritter fra en hundesport å vise til før de starter som instruktører hos Hund på landet.

Opplæring av nye instruktører skjer ved at de deltar som hjelpeinstruktører på kurs, gjerne ett år eller lenger før de ansees som selvstendige og kvalifiserte nok til å ha egne kurs. Dette sikrer at de påtenkte instruktørene blir fortløpende evaluert og får tilbakemeldinger underveis om fungering som instruktør før de gis ansvar for egne kurs.

10672255_10155132206535246_5625930628295128488_n

Camilla Lilleberg

 

 

 

 

Tor Einar TorpTor Einar Torp